#11-19 Lisad

#11-19 Lisad

Lisaks juba kirjeldatud mänguvõimalustele, saab Vortexi mängulauda kasutada ka teiste mängude mängimiseks. Lisasid saab eraldi juurde osta. Allpool on mõned näited tulevaste lisakomplektide kohta.

#12 Amööb

Selle mängu jaoks on samuti vaja kohandada mänguvälja.

Valvurid hüppavad nagu eelmiseski mängus tornilt tornile ja mängu mängitakse kolmes osas; esimeses osas pannakse paika valvurid, teises osas pannakse paika värvilised ja valged kolmnurgad. Järgneb kolmas osa juba tuttaval põhimõttel. Mängu eesmärk on jõuda lõpu positsioonidele, kus ei ole lahtisi kohti ja ühest värvist moodustub ilus kumerate servadega amööb.

 

(date of release: ?)

 

#11 Ussid

Selle mängu jaoks on vaja kohandada mänguvälja. Enam ei mängita mitte kolmnurkadega vaid sabade ja peadega.

Valvureid ei liigutata enam kasutades kolmnurki, vaid hüpatakse tornilt tornile (see läheb maksma terve käigu). Mängu eesmärk on jõuda lõpuks selleni, et enam pole lahtisi sabaotsi ega üksikuid päid mängulaual.

 

(saadaval: November 2017)

 

#13 Õmblused

Õmblused on pigem lihtne mäng, lahenda see keerates torne.

Sa võid liigutada kolmnurki keskelt väljapoole või väljast sissepoole. Lahendus peab olema mängulaua keskel. Hilisemad lisad võimaldavad kasutada kogu mängulauda.

 

(saadaval: November 2017)

 

#14 Õmblused’X

Õmblused’X (eX´tra) on keerukam, lahenda see keerates torne. 

Sa võid liigutada kolmnurki keskelt väljapoole või väljast sissepoole. Lahendus peab olema mängulaua keskel.

 

(saadaval: Jaanuar 2018)

 

#15 Numbrid

Numbrid arendavad loendamise oskust ja liikuva mängulaua kontrollimist.

Esimalt arvutad ainult oranžil tornil asetsevate kolmnurkadega, keerukamas variandis tuleb hakata arvutama ka rohelisel tornil olevate kolmnurkadega.

 

(saadaval: ?)

 

#16 Arvutus

See on sinu matemaatikaoskuste väljakutse.

Oranžil tornil olevate kolmnurkade vastus peab klappima sellel oleva numbriga. Näiteks  4 + 6 / 3 = 6, muidugi sa pead arvutama 4 + (6 / 3), tuleb leida õige võimalus saamaks õige vastus.

 

(saadaval: ?)

 

#17 Kurvid

Kurvid on tore mõistatus, lahenda see pöörates kõiki torne.

Sa võid liikuda kolmnurkadega mängulaua keskele või väljapoole. Lahendus peab tulma kokku mängulaua keskele.

 

(saadaval: ?)

 

#18 Tarud

Tarud on tore mõistatus, lahenda see pöörates kõiki torne.

Sa võid liikuda kolmnurkadega mängulaua keskele või väljapoole. Lahendus peab tulma kokku mängulaua keskele.

 

(saadaval: ?)

 

#19 Gems

Gems is a nice puzzle, solve it by turning all the towers.

You may rotate the pieces in- and outside the centre. The solved puzzle has to be in the centre, an extension allows you to use the whole board.

 

(date of release: ?)