#12 Amööb

#12 Amööb

Selle mängu jaoks on samuti vaja kohandada mänguvälja.

Valvurid hüppavad nagu eelmiseski mängus tornilt tornile ja mängu mängitakse kolmes osas; esimeses osas pannakse paika valvurid, teises osas pannakse paika värvilised ja valged kolmnurgad. Järgneb kolmas osa juba tuttaval põhimõttel. Mängu eesmärk on jõuda lõpu positsioonidele, kus ei ole lahtisi kohti ja ühest värvist moodustub ilus kumerate servadega amööb.

 

(date of release: ?)