#5-10 Extra concept varianten

#5 Kings cross

Win door als eerste je koning, de grijze router met de zwarte controller of de gele router met de oranje controller, tussen respectievelijk de grijze of de gele controllers te plaatsen, pas er echter voor op niet te worden ingesloten door je tegenspeler.

Elke speler heeft in basis per beurt drie acties, draai bijvoorbeeld drie torens over één positie of één toren over drie posities, links- of rechtsom. Zoals bij Crossing is ook hier een 1-2-3 start sequentie.

Je mag een toren alleen draaien wanneer je in de meerderheid bent, bij een gelijk aantal mag je niet draaien! De grijze en gele routers, dus ook de koning, tellen voor één, de zwarte en de oranje routers tellen voor twee.

Startposities
#5 Kings cross

#6 Amazing

Amazing is eigenlijk een doolhof, probeer niet te verdwalen

Je doel is om met zo weinig mogelijk draaiingen de rode router tussen de rode controllers te plaatsen. De zwarte torens kunnen niet draaien, de groene torens draaien één of twee posities rechtsom en de gele torens één of twee posities linksom. De rode torens draaien slechts één positie, links- of rechtsom.

Je mag een toren vaker gebruiken, maar alleen wanneer afgewisseld met een andere.

Startposities
#6 Amazing

#7 Gathering

Gathering is gebaseerd op hetzelfde principe als Crossing.

De startposities zijn ofwel willekeurig ofwel naar voorbeeld symmetrisch, je doel is als eerste al je routers geclusterd te hebben, dat wil zeggen dat ze allemaal onderling via een zijde gekoppeld zijn. Ook moeten dit cluster de toren(s) raken die is/zijn aangewezen door je tegenspeler.

Startposities
#7 Gathering

#8-10 gereserveerd

… volg ons, of …  deel je eigen ideeën met ons!

#8-10 gereserveerd