#5 Kings cross

#5 Kings cross

Win door als eerste je koning, de grijze router met de zwarte controller of de gele router met de oranje controller, tussen respectievelijk de grijze of de gele controllers te plaatsen, pas er echter voor op niet te worden ingesloten door je tegenspeler.

Elke speler heeft in basis per beurt drie acties, draai bijvoorbeeld drie torens over één positie of één toren over drie posities, links- of rechtsom. Zoals bij Crossing is ook hier een 1-2-3 start sequentie.

Je mag een toren alleen draaien wanneer je in de meerderheid bent, bij een gelijk aantal mag je niet draaien! De grijze en gele routers, dus ook de koning, tellen voor één, de zwarte en de oranje routers tellen voor twee.