#15 Numbers

#15 Numbers

Numbers is een uitdaging voor je rekenvaardigheid en voor je inzicht in de dynamiek van Vortex.

bij de eenvoudige variant probeer je het totaal rondom de oranje torens kloppend te krijgen met het getal erop aangegeven, bij de tweede, iets complexere variant, moet het totaal bij de groene torens ook kloppen.

(release datum: ?)