#6 Amazing

#6 Amazing

Amazing is eigenlijk een doolhof, probeer niet te verdwalen

Je doel is om met zo weinig mogelijk draaiingen de rode router tussen de rode controllers te plaatsen. De zwarte torens kunnen niet draaien, de groene torens draaien één of twee posities rechtsom en de gele torens één of twee posities linksom. De rode torens draaien slechts één positie, links- of rechtsom.

Je mag een toren vaker gebruiken, maar alleen wanneer afgewisseld met een andere.